RED DESERT


Red Desert @Mikko Makkonen

RED DESERT, kor. Mia Jaatinen & työryhmä

esitykset 9.5. klo 19, 10.5. klo 19 & 11.5. klo 18

liput 11 / 18,50 €

Ne, jotka kulkevat aavikolla,
tuntevat ja aistivat lihallaan,

keräävät luita,
juoksevat ajattomina ja vapaina.

Huutaen ja raivoten ne juhlivat sitä voimaa,
joka usein vaiennetaan.

Red Desert -teoksessa kolme esiintyjää tutkii aggression eri kehollistumia. Teoksessa aggressio moninaisuudessaan toimii lähtökohtana liikemateriaalille, kehollisuuksille ja kompositiolle. Aggressiota käsitellään ruumiillisena tapahtumana, energiana, hahmona ja universaalina ilmiönä, joka resonoi esiintyjien kokemushorisonttia vasten. Teoksen lähtökohtina toimivat kysymykset ja pohdinnat naisen aggressiosta, sen vieraudesta sekä eri ilmenemismuodoista kulttuurisesti.

Teoksen maailma on inspiroitunut Clarissa Pinkola Estésin kirjasta Naiset, jotka kulkevat susien kanssa (1992), joka käsittelee villinaisen arkkityyppejä myyteissä ja kertomuksissa. Kirjassa on tarina La Lobasta, Susinaisesta, joka inspiroi näyttämöteoksen maailmaa ja ehdottaa sille dramaturgisen rakenteen. La Loba on villinaisen arkkityyppi, joka elää aavikolla maailmassa maailmojen välissä toimien elämän kiertokulun metaforana.

Teoksessa leikittellään erilaisten esiintyjäntyöllisten praktiikoiden, kuten improvisatoristen liiketehtävien, asetetun materiaalin, partneroinnin sekä muuntuvien olemisen tapojen välillä. Red Desert on purskahteleva kokonaisuus, joka käsittelee naisen aggressiota raikkaalla ja lempeällä otteella.

Koreografia: Mia Jaatinen ja työryhmä
Esiintyjät: Sanni Giordani, Mia Jaatinen ja Elisa Tuovila
Äänisuunnittelu: Josu Mämmi
Valosuunnittelu: Riikka Karjalainen
Tuotanto: Mia Jaatinen ja Kinetic Orchestra

Kesto: 50 min
Ikäsuositus: +10
Ensi-ilta: 28.8.2021 Rovaniemi

Teosta ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus, Samuel Huberin taidesäätiö sekä
Liisa Pentti+Co residenssi

RED DESERT by Mia Jaatinen & the working group

performances 9.5. 7 pm, 10.5. 7 pm & 11.5. 6 pm

tickets 11 / 18,50 €

Those who roam in the desert,
feel and sense with their flesh,

collect bones,
run timeless and free.

Screaming and furiously celebrating that power,
which is often silenced.

Red Desert is a dance performance for three female dancers exploring the different bodily states of aggression. In this work aggression in its diversity acts as a starting point for virtuosic movement, bodily states and composition. The piece treats aggression as a bodily event, a multidisciplinary, universal and dynamic phenomenon that resonates against the performers’ experience horizon. The world of the piece is inspired by Clarissa Pinkola Estés’s book ”Women Who Walk with Wolves” (1992), which deals with the archetypes of the wild woman in myths and stories.

Choreography: Mia Jaatinen and the working group
Performers: Sanni Giordani, Mia Jaatinen and Elisa Tuovila
Sound design: Josu Mämmi
Lighting design: Riikka Karjalainen
Production: Mia Jaatinen and Kinetic Orchestra

Duration: 50 min
Age recommendation: +10
Premiere: 28.8.2021 Cultural Centre Wiljami, Rovaniemi

The work has been supported by Huber Foundation, Art Promotion Centre Finland and Liisa Pentti+Co residence

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close