RAJA

photo @ Sampo Jaakkola

RAJA, kor. Mirva Mäkinen ja Katja Mustonen

esitys 9.5. klo 19.00

liput 14.50 / 22,50 €

RAJA / Mirva Mäkinen ja Katja Mustonen: RAJA

RAJA on viidelle tanssijalle suunniteltu teos rajalla olemisesta, rajojen luomisesta ja rajojen ylittämisestä. Teoksessa havainnoidaan mm. niitä hetkiä, kun rajat katoavat. Teos piirtää rajan käsitettä ennen kaikkea fyysisenä kokemuksena henkilökohtaisista kokemuksista ja inspiroituu rajoista myös sosiaalisina sekä kulttuurisina ilmiöinä pohtien sitä kautta avautuvaa rajojen laajempaa symboliikkaa.

Teoksen keskiössä on fyysinen, kehojen välinen dialogi tanssijoiden välillä. Kosketuksen eri laadut ja aikomukset hellästä rujompaan toimivat motiiveina lähestyä ihoa konkreettisena rajana itsen ja muun maailman välissä. Iho rajapintana symboloi ja sisältää useita rajoihin liitettäviä merkityksiä. Tällaisia voivat olla toisten ihmisten kohtaaminen, turva, ulkopuolisuus, yhteenkuuluvuus ja yksilön erilaiset vuorovaikutussuhteet ympäröivään maailmaan. Teoksen pohjana on kosketus ja parityöskentely. Teoksessa nähdään liikkeellisiä maisemia, joissa tasapaino ja sen menettäminen, tuki ja tuen katoaminen, refleksit ja tekijöiden jatkuvasti muuttuvat suhteet rakentavat pohjaa tanssille ja liikkeelle.

Tekijöistä

Katja Mustonen ja Mirva Mäkinen ovat työskennelleet kansainvälisellä kontakti-improvisaatiokentällä parinkymmenen vuoden ajan. Heidän osaamisensa ja tanssitaitonsa kiinnittyvät vahvasti improvisaatioon, paritekniikoihin ja kontakti-improvisaatioon. He työskentelevät monialaisesti sekä tanssijoina, koreografeina ja opettajina että eräänlaisina fyysisyyden tutkijoina.

Heidän työskentelynsä keskiössä on usein kosketus ja tanssijoiden keskinäiset vuorovaikutuksen eri tavat.

Koreografia: Katja Mustonen & Mirva Mäkinen
Tanssijat: Pinja Grönberg, Mikko Makkonen / Miro Puranen, Katja Mustonen, Mirva Mäkinen, Jasu Parviainen
Äänisuunnittelu: Olli Lautiola
Valosuunnittelu: Veli-Matti Timoskainen
Valokuvat: Sampo Jaakkola, Kim Saarinen
Tuotanto: Tanssiteatteri Minimi

Ikäsuositus yli 10 vuotiaat Kestoarvio n. 1h

*****

ENG: RAJA (Dividing line) / Mirva Mäkinen ja Katja Mustonen: RAJA (Dividing line)

RAJA (Dividing line) is a performance for five dancers about being on edge, creating boundaries and overcoming limits. The work also explores those moments when the dividing line disappears. The piece approaches the concept of a boundary primarily as a physical experience but draws inspiration from some social and cultural phenomena while pondering on a more significant symbolic meaning of the borders.

At the centre of this work is the physical dialogue between the dancers. Different qualities and intentions, from gentler to rougher, function as motives for how to be in touch with others through the skin. Skin as a concrete line between oneself and the other symbolises and contains several meanings related to borders. These can be, for example, encountering other people, feelings of safety, being an outsider, social cohesion and the individual’s various interactions with the surrounding world. The work is based on touch and partnering. It plays with movement landscapes, where balance and letting go of it, support and its disappearance, reflexes, and constantly changing relationships of the dancers create a base for dance and movement.

About the artists

Katja Mustonen and Mirva Mäkinen have worked in the international field of contact improvisation for a few decades. Their knowledge and dance skills are strongly bound to dance improvisation, partnering techniques and contact improvisation. They work multi-disciplinarily as dancers, choreographers, teachers and researchers of physicality. Touch and different ways of interaction and communication between dancers are at the centre of their work.

Choreography Katja Mustonen, Mirva Mäkinen
Dancers Pinja Grönberg, Mikko Makkonen / Miro Puranen, Katja Mustonen, Mirva Mäkinen, Jasu Parviainen
Sound design Olli Lautiola
Light design Veli-Matti Timoskainen
Pictures Sampo Jaakkola, Kim Saarinen
Production Tanssiteatteri Minimi

Duration 60 minutes
Target group Youth and adults, over 10 yrs old

Photos @ Sampo Jaakkola

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close