Red Desert

Kuva/Photo: Mia Jaatinen

(In English below)

Ne, jotka kulkevat aavikolla,

tuntevat ja aistivat lihallaan,

keräävät luita,

juoksevat ajattomina ja vapaina.

Huutaen ja raivoten ne juhlivat sitä voimaa,

joka usein vaiennetaan.

Red Desert on teos kolmelle naistanssijalle, jossa esiintyjät asettuvat tutkimaan aggression eri kehollistumia. Teoksessa aggressio moninaisuudessaan toimii lähtökohtana virtuoosiselle liikemateriaalille, kehollisuuksille ja kompositiolle. Käsittelemme aggressiota ruumiillisena tapahtumana, monialaisena, universaalina ja dynaamisena ilmiönä, joka resonoi esiintyjien kokemushorisonttia vasten. Teoksen maailma on inspiroitunut Clarissa Pinkola Estésin kirjasta Naiset, jotka kulkevat susien kanssa (1992), joka käsittelee villinaisen arkkityyppejä myyteissä ja kertomuksissa.

Koreografia: Mia Jaatinen ja työryhmä

Esiintyjät: Sanni Giordani, Minna Karttunen ja Elisa Tuovila

Äänisuunnittelu: Josu Mämmi

Valosuunnittelu: Riikka Karjalainen

Tuotanto: Mia Jaatinen ja Kinetic Orchestra

Ensi-ilta: 13.5.2020 Spring Break Dance Festival, Kulttuurikeskus Stoa, Helsinki

In English:

Those who roam in the desert,

feel and sense with their flesh,

collect bones,

run timeless and free.

Screaming and furiously celebrating that power,

which is often silenced.

Red Desert is a dance performance for three female dancers exploring the different bodily states of aggression. In this work aggression in its diversity acts as a starting point for virtuostic movement, bodily states and composition. The piece treats aggression as a bodily event, a multidisciplinary, universal and dynamic phenomenon that resonates against the performers’ experience horizon. The world of the piece is inspired by Clarissa Pinkola Estés’s book ”Women Who Walk with Wolves” (1992), which deals with the archetypes of the wild woman in myths and stories.

Choreography: Mia Jaatinen and the working group

Performers: Sanni Giordani, Minna Karttunen and Elisa Tuovila

Sound design: Josu Mämmi

Lighting design: Riikka Karjalainen

Production: Mia Jaatinen and Kinetic Orchestra

Premiere: 13.5.2020 Spring Break Dance Festival, Culture Center Stoa, Helsinki

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close